Иванишевић: активиран социјално – економски савет у општини Шид

Шид, 28. јануар 2022. – Конститутивна седница Социјално-економског савета општине Шид, одржана је данас у свечаној сали Скупштине општине Шид. Покрајински секретар за привреду и туризам, др Ненад Иванишевић, учествовао је на седници и истакао да Покрајински секретаријат за привреду и туризам својом подршком унапређењу рада и формирању локалних савета, подржава социјални дијалог и јача мрежу социјалних партнера на територији јединица локалне самоуправе.

,,Од данас, могу да кажем да је Шид великим словима уцртан на мапу социјалног дијалога не само у Војводини, већ и у целој Србији. Ово јесте светао пример, који ћемо следити на територији читаве АП Војводине“, истакао је секретар Иванишевић, додавши да је активан Савет у Шиду показатељ саме активности ове локалне самоуправе.

Социјално-економски савет у општини Шид постоји од 2005. године, али до ове године није активно радио, стога данашња конститутивна седница потврђује нови почетак, односно наставак активног партиципирања овог локалног радног тела у социјалном дијалогу на републичком и покрајинском нивоу.

Свакако је један од стратешких циљева социјално- економског савета општине Шид и сагледавање проблема ове локалне заједнице како би се решавала системски на бољи и ефикаснији начин, за добробит свих учесника, социјалних партнера и становника општине Шид.

На данашњој седници у Шиду спроведен је дневни ред који је садржао укупно девет тачака, у оквиру којих је поред верификације чланова и заменика овог тела, изабран и председавајући, секретар савета, потом састав Колегијума, а усвојена су и остала акта. Поред тога, усвојен је и План рада за текућу годину, којим овај Савет дефинише своје радне циљеве и мисију у 2022. години.

У АП Војводини тренутно постоји свега осам локалних социјално – економских савета, што јесте недовољан број. Управо из тог разлога Покрајински секретаријат за привреду и туризам јесте институционална подршка јединицама локалне самоуправе, заједно са Покрајинским социјално – економским саветом, синдикатима и Унијом послодаваца Војводине, како би се основало или, пак, активирало, што више савета у оквиру 45 градова и општина Војводине, те оснажила мрежа стратешких партнера у настојању да се одржи и унапреди социјални дијалог у Србији.

Покрајински секретар Иванишевић се захвалио и председнику општине Шид, Зорану Семеновићу, на јачању социјалног дијалога у општини, јер социјални дијалог нема алтернативу.

,,У Покрајинском секретаријату за привреду и туризам и у оквиру Покрајинског социјално-економског савета смо формирали један тим са циљем да у целој Војводини реактивирамо савете тамо где постоје и да оснивамо нове, јер су они место где можете да разговарате и сучељавате интересе и послодаваца и синдиката и носиоца јавних овлашћења“, рекао је Иванишевић.

У наредном периоду предстоји оснивање, односно активирање социјално – економских савета у Сремској Митровици, Србобрану, Бечеју, Кикинди и Сомбору.

На данашњој седници је присуствовао и заменик покрајинског секретара за привреду и туризам, Палимир Тот.