Формирана радна група за увођење информатике у основне школе од првог до четвртог разреда

Министарство просвете, науке и технолошког развоја формирало је радну групу за увођење информатике као обавезног предмета у први циклус основног образовања. Она подразумева израду стручног предлога за припрему плана и програма наставе и учење, сагласно Закону о основама система образовања и васпитања.

Увођењем једног часа информатике недељно деца би требало да науче да користе рачунаре за учење, међусобну комуникацију и  сарадњу, самостално коришћење уџбеника, али и да их користе безбедно. Увођење информатике у нижим разредима основне школе је основ и за даљи циклус учења од петог до осмог разреда.

Ово је у складу са очекивањима родитеља да деца науче информатику, али представља и подршку учитељима да најмлађи науче да повезују садржаје различитих предмета што ће им олакшати даље школовање.

Радна група има задатак да осмисли програм до краја 2019. године.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја