Позив јавности “Не палимо стрњику!”

Министар заштите животне средине Горан Триван упутио је данас позив јавности да се престане са праксом паљења стрних усева на отвореном простору, поводом почетка кампање коју реализује Министарство заштите животне средине заједно са Програмом Уједињених нација за развој – УНДП и Ловачким савезом Србије, и у сарадњи са Специјалним резерватом природе „Стари Бегеј – Царска бара“.

„Не палите стрњику, не играјте се ватром“ апеловао је министар, указујући да деценијска пракса у Србији да се биљни остаци на усевима уништавају пожаром, често има погубне последице по биодиверзитет, имовину и животе људи.

Кампања „Не пали стрњику!“ има за циљ да у јавности пробуди свест о томе да је спаљивање стрњике вишеструко штетно, и да заједно са другим надлежним органима и институцијама допринесе искорењивању ове праксе. Оваква метода штетна је и за оне који пале своје усеве, указао је министар Триван, јер услед пожара насталих паљењем стрњике потпуно се уништавају микроорганизми у првом слоју земљишта, због чега оно губи своју плодност и смањују се приноси. Он је додао да спаљивањем стрњике не смањује се само квалитет земљишта, већ се пожар неретко прошири на околину уништавајући читаве екосистеме, а представља претњу и за људске животе. Било је случајева да су у оваквих пожарима страдали и они који их изазвали палећи стрњику на усевима, због чега се мора пробудити свест да је паљење стрњике опасно и веома штетно, истакао је министар.

Србија је један од четрдесет центара биодиверзитета у свету, и изванредни богатство и лепота који је одликују морају се сачувати, истакао је Триван помињући прошлогодишњи пожар у Специјалном резервату природе „Стари Бегеј – Царска бара“ када је преко 800 хектара површине национално и међународно значајног заштићеног подручја горело у ваатреној стихији која је изазвана паљењем стрњике. „Оваква катастрофа не сме више да се понови!“ истакао је.

Немар и неодговорност према сопственим и туђим животима, имовини и природним ресурсима Србије не би смели да се толеришу, и зато ће Министарство у свом домену рада подржати напоре Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и других надлежних органа и институција у утицају на јавност, јачању контроле и  спровођењу адекватније казнене политике када је у питању паљење стрњике, истакао је Триван. Он се заложио за преиспитивање корпуса казнених мера и њихову оштрију примену, како би се престало са овом праксом.

Председник Ловачког савеза Србије Братислав Ћирковић поводом почетка кампање нагласио је да ће ово најбројније удружење у Србији дати свој пуни допринос, како би се престало са паљењем стрњике која често доводи до уништавања станишта ловне диљачи и саму дивљач. Директор Рибарског газдинства „Ечка”, управљача Специјалног резервата природе „Стари Бегеј – Царска бара“, Дејан Зејак, предочио је новинарима опасности и последице прошлогодишњег пожара у Резервату, и истакао да ће ова кампања имати велику улогу у јачању свести јавности о превенцији као фактору заштите и бриге о заштићеним подручјима као најдрагоценијим деловима Србије.

 

Министарство заштите животне средине