Зрењанин: Ништа од аеродрома

Иако је једна од насиромашнијих општина, у  Сечњу се протеклих недеља водила озбиљна полемика око изградње, ни мање ни висе, него аеродрома, додуше пољопривредног . На нечију радост,  а нечију тугу, од те инвестииције изгледа неће бити ништа.

На овом месту уместо пољопривредних авиона, и даље ћемо виђати само краве. Иако општина Сечањ има чак 4.000 хектара пашњака и ливада, непознати инветситор желео је да изгради пољопривредни аеродром баш на том месту, пашњаку који је најближи селу, поседује и бунар, а на њему дневно пасе око 300 крава.

Пре непуних месеца дана, овај пашњак издат је у закуп једном приватном предузећу, које је овде желело да изгради  аеродром.

Док се пашњачки одбор позива на Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење, где јасно стоји да се забрањује  свака промена намене, осим у рибњак, у општини кажу да се намена може променити, али да су због мира у селу, све стопирали, а инвеститору се захвалили.

Мештани и даље не верују у ту причу, јер су, кажу,од председника Скупштине општине, чули друга уверавања.

Иако је селу Јаша Томић враћено  чак 500 хектара пашњака на коришћење, ова ливада ,  једина је од две које је могуће користити за испашу крупне стоке, тврде сточари.

Уколико се изузме тих 40, у општини Сечањ постоји још 3.960 хектара, на којима се, уколико за тиме заиста има потребе, може изградити аеродром.

У општини кажу  да су ипак све активности око  папирологије стопиране и да инвеститор  наводно, више није  заинтересован ни за какву сарадњу.

РТВ